Thanh pham 2 Thanh pham 3 Thanh pham 4 Heatset Che ban 1 Che ban 2 In cuon 3 In cuon 2 Thanh pham 1
SÁCH BÌA CỨNG

- Vật liệu: giấy Fort, giấy Couche…

- Thành phẩm: ép nhũ, tráng phủ, bế nổi, gáy vuông (gáy tròn).

 

 

  • HỖ TRỢ ONLINE
    • Hotline
    • Hotline: 0983.357.789
  • ĐỐI TÁC